Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NTE66
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NTE94

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Община Ковачевци не предлага жилищно настаняване.