Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 16.03.2022
Стоян Стойнев 2021
Дата на публикуване: 06.12.2021

Добрина Костова 2021
Дата на публикуване: 06.12.2021

Декларации 2021
Дата на публикуване: 06.12.2021