Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK2

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 30.03.2023
Регистър декларации по чл.35 ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 31.03.2023

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.
Дата на публикуване: 09.03.2022