Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2022

Предстои публикуване на годишен отчет по за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021г.