Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121L6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK4

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2022

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до Кмета на Община Ковачевци.