Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Информацията се получава в Центъра за административно обслужване на гражданите на 1-ви етаж в сградата на Община Ковачевци.