Z6_PPGAHG80094SC0QN08H7KK2292
Z7_PPGAHG80094SC0QN08H7KK22P0
Z7_PPGAHG80094SC0QN08H7KK22P6

Постоянна комисия по етика и конфликт на интереси и сигнали на гражданите

Дата на публикуване: 09.11.2021
Последна актуализация: 09.11.2021

Постоянна комисия по етика и конфликт на интереси и сигнали на гражданите - 3 души 

1. Андрей Стефанов Аризанов - Председател 

2. Ина Тодорова Найденова 

3. инж. Петър Николаев Николов