Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023
Правилник ОБС Ковачевци 2019-2023г.
Дата на публикуване: 03.11.2021

Правилник ОБС Ковачевци 2015-2019г.
Дата на публикуване: 03.11.2021

Правилник ОБС Ковачевци 2011-2015г
Дата на публикуване: 03.11.2021