Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCODD5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCODJ6

Язовир Пчелина

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 01.04.2022

Пчелина (Лобош) е язовир в Западна България, построен през 70-те години. Преди това на негово място е имало село Пчелинци, от където произлиза и името му. На язовира има почивни станции на БАН, както и изграден развлекателен комплекс с басейни и дискотека. Обиколката на язовира по брега е 34 километра.

Поради близостта си до Перник и София, язовир Лобош е предпочитан риболовен обект за много въдичари. Намира се на около 25 км. югозападно от Перник, и на около 60 км. от София, между селата Ковачевци, Радибош, Светля, Лобош, Калища, Поцърненци и Прибой. Разположен е в красива котловинна местност с изразена горска растителност. Реките които се вливат в язовира са Светля и Струма. Надморската височина е около 600 – 650м., поради което спада към равнинните водоеми. Голяма част от бреговете му са труднодостъпни, което пък определя планинският му характер. Населените места са на не повече от 1,5 – 2 км. което го прави предпочитан обект за къмпингуващи и за по-дълги риболовни излети. Тук се намира и единствения на Балкански полуостров „Стъпаловиден преливник”.