Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления за конкурси за държавни служители Ред за кандидатстване за стаж

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Служителите в общинска администрация Ковачевци работят в динамична работна среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
Имат възможност да разгърнат професионалните си възможности, да повишат професионалния си опит и познания чрез различни обучения.