Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Председател на ОбС Ковачевци

Венцислав Асенов Тодоров 

Община Ковачевци, тел. : 0884 70 50 21

Електронна поща: oba@kovachevtsi.egov.bg

Приемен ден: сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Председателят на съвета:

  • 1. Свиква съвета на заседание.
  • 2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета.
  • 3. Ръководи заседанията на съвета.
  • 4. Координира работата на постоянните комисии
  • 5. Подпомага съветниците в тяхната дейност.
  • 6. Представлява съвета пред външни лица и организации.