Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

 

МАНДАТ 2019 – 2023 

Разпределение на мандатите по партии

Българска социалдемократическа партия - 8 

Местна коалиция АБВ (ГЕРБ) - 2

Независим - 1