Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022
Бюджет 2022г.
Дата на публикуване: 29.04.2022

Бюджет 2021г.
Дата на публикуване: 15.03.2022