Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 09.08.2023

Центърът за административно обслужване е разположен на партерния етаж на административната сграда. Осигурен е достъп за граждани със затруднения в придвижването.