Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

БОЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 
Участник в Отечествената война и дългогодишен Директор на училище “Св.св.Кирил и Методий” с.Сирищник.