Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LQ5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LM2

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.02.2022

Общинската администрация извършва административни услуги и комплексни административни услуги, някои от които могат да са интегрирани с други администрации или се извършват в общи центрове за предоставянето им,  при спазване принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридически лица административно обслужване. Работи за електронизирането на услугите и управлението, съгласно  нормативната  уредба.