Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

На територията на община Ковачевци има само едно основно училище, намиращо се в с. Калище. 
 

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Адрес : с.Калище, община Ковачевци

Телефон : 07742/227