Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Къде се намира Община Ковачевци и какво можем да видим в нея? Кои са природните, исторически и културни забележителности, които можем да посетим, за да обогатим нашите знания за родината си? Каква е историята на тази малка община, която се намира в подножието на девет прекрасни планини…..така наречената „ДОЛИНАТА НА МАСКИТЕ”

Два са маршрутите, които можем да изберем, за да стигнем до това прекрасно и забележително място. Два са входовете от които можем да влезем и да разгледаме десетте на брой села, в които има прекрасни местности и паметници на кутурата.

Идвайки от международен път път София – Кюстендил имаме два варианта да изберем маршрута си , маршрут едно да минем през гр. Батановци и маршрут две да продължим посоката си към гр. Кюстендил и да завием в дясно през с.Извор.

Маршрут 1:

Минавайки през гр. Батановци и продължавайки само напред по един криволичест ,  но изпълнен с много природа и зеленина път ние ще стигнем до с.Косача – един от входовете на Община Ковачевци. Следва с.Ковачевци, където пред погледа ни излиза гледката на красивия язовир „Пчелина“ (Лобош) и слизайки по склона се изправяме пред една дилема – на къде да продължим? Кръстовището, което ни спира приковава погледа ни с един стар самолет, който ни казва от тук има два пътя за избор – единия да завиете към селата Сирищник, Светля и Чепино, а другия да отидем в селата Ракиловци, Лобош, Калище и Егълница. На където и да решим да завием, има какво да видим и на какво да се любуваме.

Маршрут 2:

Минавайки през с.Извор ние ще влезем в с.Егълница, другия вход на малката китна община. Село Егълница ни посреща с един прекрасен площад пригоден за почивка и сладка раздумка, да спрем тук и да разберем как да стигнем до другите села, за да разгледаме. Продължаваме пътя си минавайки през с.Калище, село изпълнено с много история и цвят, Продължаваме пътя си и излизайки от с.Калище виждаме стъпаловидния преливник на язовир „Пчелина“ (Лобош), който ни приканва с красивата си пяна от вода, обръщаме поглед и продължаваме към село Лобош, наричано още „Малкото Велико Търново“ разположено на два хълма, а в подножието му една история. Да продължим към следващото село Ракиловци, но да стигнем до там минаваме по дължината на целия язовир. Следва с.Ковачевци, където е и административния център на тази малка община. Да починем тук в парка, в който въздуха е толкова близък до този на гр. Сандански. Разходката ни продължава към с.Сирищник, но ето че идва кръстопът на който трябва да решим на къде продължаваме? Големия стар самолет, който е пред очите ни дава право на избор продължаваме към селата Сирищник, Светля и Чепино или завиваме за с.Косача от където можем и да излезем от община Ковачевци.