Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2024

Център за административно обслужване 

с. Ковачевци

email : oba@kovachevtsi.egov.bg

Работно време с клиенти: от 9:00 до 17:00 ч. (без прекъсване)

Услуги по „Устройство на територията и строителство“ 

Услуги по „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ 

Услуги по „Местни данъци и такси“ 

Услуги по „Общинска собственост и пазарни отношения“