Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

В секцията ще намерите актуални стратегии, планове и програми, приети с решения на ОбС Ковачевци.

Чепино
Дата на публикуване: 28.02.2023

Слатино
Дата на публикуване: 28.02.2023

Сирищник
Дата на публикуване: 28.02.2023

Светля
Дата на публикуване: 28.02.2023

Ракиловци
Дата на публикуване: 28.02.2023

Косача
Дата на публикуване: 28.02.2023

Ковачевци
Дата на публикуване: 28.02.2023

Калище
Дата на публикуване: 28.02.2023

Лобош
Дата на публикуване: 28.02.2023

Егълница
Дата на публикуване: 28.02.2023

Годишен план за паша 2023-2024 г.
Дата на публикуване: 28.02.2023

Годишен отчет енергийна ефективност
Дата на публикуване: 08.02.2023

Приложение 4 към Програма ОПОС 2021-2028
Дата на публикуване: 08.12.2022

Приложение 3 към Програма ОПОС 2021-2028
Дата на публикуване: 08.12.2022

Приложение 2 към Програма ОПОС 2021-2028
Дата на публикуване: 08.12.2022

Приложение 1 към Програма ОПОС 2021-2028
Дата на публикуване: 08.12.2022