Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D23
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DI1

Решения мандат 2019 - 2023 г.

Дата на публикуване: 29.12.2021
Последна актуализация: 11.01.2024
Решения на Общински съвет от №434 до №436
Дата на публикуване: 09.08.2023

Решения на Общински съвет от №423 до №433
Дата на публикуване: 29.06.2023

Решения на Общински съвет от №410 до №422
Дата на публикуване: 07.06.2023

Решения на Общински съвет от №403 до №409
Дата на публикуване: 31.03.2023

Решения на Общински съвет от №378 до №402
Дата на публикуване: 28.02.2023

Решения на Общински съвет от №365 до №377
Дата на публикуване: 30.01.2023

Решения от №336 до №339
Дата на публикуване: 21.12.2022

Решения от №340 до №357
Дата на публикуване: 21.12.2022

Решения от №314 до №335
Дата на публикуване: 21.12.2022

Решения от №304 до №311
Дата на публикуване: 21.12.2022

20.04.22г. Решения от №294 до №303
Дата на публикуване: 21.12.2022