Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 09.08.2023

с. Ковачевци

Кмет: Васил Станимиров
Тел:0887 93 38 83
E-mail: oba@kovachevtsi.egov.bg

с. Ракиловци

Кметски наместник: Камелия Станкова
Тел: 0884 70 50 23

с. Сирищник

Кметски наместник: Стоян Стойнев
Тел: 0884 70 50 25

с. Лобош

Кметски наместник: Георги Шияков
Тел: 0884 70 50 22

с. Светля

Кметски наместник: Стефка Кирилова
Тел: 0884 70 50 26

с.Косача

Кметски наместник: Любен Георгиев
Тел: 0884 70 50 24

с. Слатино

Кметски наместник: Любен Георгиев
Тел: 0884 70 50 24

с.Егълница

Кметски наместник: Иванка Тодорова
Тел: 0884 70 50 20

с.Калище

Кметски наместник: Йордан Тодоров
Tел: 0887 99 69 68 
 

с.Чепино

Кметски наместник: Николай Бонев
тел: 0884 70 50 27