Z6_PPGAHG80094SC0QN08H7KK2SM7
Z7_PPGAHG80094SC0QN08H7KK2SU0
Заседания Решения

Постоянна комисия по Устройство на територията, благоустрояване, инфраструктурно развитие, опазване на околната среда и водите, горско и селско стопанство

Дата на публикуване: 09.11.2021
Последна актуализация: 11.08.2023

Постоянна комисия по Устройство на територията, благоустрояване, инфраструктурно развитие, опазване на околната среда и водите, горско и селско стопанство - 5 души 

1. Кирил Венциславов Михайлов - Председател 

2. инж. Методи Генадиев Методиев

3. Андрей Стефанов Аризанов

4. Ивайло Славчев Йорданов

5. инж. Петър Николаев Николов