Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 21.12.2022

Всички заседания на Общински съвет Ковачевци са открити и могат да присъстват всички желаещи.