Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

Площ – 139.10 кв.км

5,8 от територията на област Перник

Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Ковачевци попада в Пернишка област и е шеста по големина в рамките на областта.

Община Ковачевци е разположена в западната част на страната и отстои на 55 км югозападно от гр.София и на 25 км в същата посока от гр.Перник, на североизток граничи с община Перник, на югоизток с община Радомир и на запад с община Земен.