Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023
Годишен финансов отчет за бюджет 2021г.
Дата на публикуване: 01.11.2022