Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023
Програма за управление 2015 - 2019
Дата на публикуване: 25.10.2021

Програма за управление 2019 - 2023
Дата на публикуване: 25.10.2021