Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 07.08.2023

Жалби, предложения и запитвания могат да бъдат изпращани на имейла на общината или на обявените по-горе телефони.