Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 09.08.2023

В Центъра за административно обслужване на гражданите са обособени четири работни места. Следи се за недопускане струпване клиенти на гишетата за обслужване.