Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Здравеопазване

Здравното обслужване на населението на общината се осъществява от двама лични лекари. На територията на общината съществуват две здравни служби в селата Калище и Ковачевци.

Общопрактикуващ лекар:

д-р Магдалена Иванова
Адрес: с. Ковачевци, общ. Ковачевци
Телефон: 0887 78 79 18

Лекар по дентална медицина:

д-р Стела Генадиева
Адрес: с. Ковачевци, общ. Ковачевци
Телефон: 0899 43 77 81