Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 30.03.2023
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 09.03.2022

Цветанка Михайлова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Цветанка Димитрова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Христо Булев
Дата на публикуване: 16.11.2021

Ренета Кирилова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Рая Георгиева
Дата на публикуване: 16.11.2021

Николай Жотев
Дата на публикуване: 16.11.2021

Милена Тодоровa
Дата на публикуване: 16.11.2021

Милена Здравкова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Мария Асенова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Мариела Кючукова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Людмилa Георгиева
Дата на публикуване: 16.11.2021

Ирена Крумова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Илиян Илиев
Дата на публикуване: 16.11.2021

Диляна Боянова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Гергана Първанова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Весела Борисова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Бойка Лозанова
Дата на публикуване: 16.11.2021

Антония Гигова
Дата на публикуване: 16.11.2021