Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Стадион “Димитровец” се намира в село Ковачевци. Построен е през 1980 г.

През 2015 година стадиона бе основно реконструиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Извършена е реконструкция на футболното игрище, писта, трибуни, коментаторски пункт, съблекални и помещение за съхранение. Новоизградени бяха спортна зала, игрища за волейбол и баскетбол, писта за дълъг скок, осветление. Над стадиона бяха изградени 14 къщи, ниско строителство, за настаняване на гостуващи отбори. Къщите са напълно обзаведени и оборудвани.
В село Калище има и новоизградено мини игрище за футбол, където малки и големи се срещат на футболни мини турнири.