Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

кмет на община Ковачевци, Васил Станимиров  

Васил Кирилов Станимиров

Електронна поща : oba@kovachevtsi.egov.bg

Приемен ден: понеделник – 13.00 ч. – 15.00 ч.