Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 09.08.2023

В ЦАО е предоставена е възможност:

- да заявявате и заплащате услуги, а при възникнали въпроси от служителите или проблеми при обработката да предоставяте допълнителна информация без необходимост от посещаване на място в общината;

- да преглеждате дължими суми за данък сгради и такса смет за текущата и минали година с възможност за заплащането им;

- да преглеждате дължими суми за данък МПС за текущата и минали години с възможност за заплащането им;

- да подавате запитвания, жалби, сигнали и други.

Уважаеми потребители, изискуемите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга.

Таксата можете за заплатите:

• в брой - на касите в ЦАО

• картово плащане чрез ПОС терминал в ЦАО

• по банков път