Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6
Заседания Решения

Kомисия Финанси и бюджет

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 11.08.2023

Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм, работа с националните и европейски фондове - 5 души 

1. инж. Методи Генадиев Методиев - Председател 

2. Андрей Стефанов Аризанов

3. Ина Тодорова Найденова

4. Марияна Методиева Миланова

5. Явор Александров Иванов