Z6_PPGAHG8009VQC06C4N2EK34PE6
Z7_PPGAHG8009VQC06C4N2EK34PU7
История Характеристики на общината Символи и почетни граждани Населени места Инвестиции Международно сътрудничество Защита при бедствия и аварии Фотогалерия

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

Община Ковачевци се намира в западната част на България на 25 км от Перник и на 55 км от София. Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Ковачевци попада в Пернишка област и е шеста по големина в рамките на областта. Административен център е с. Ковачевци.