Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

Съобщения

Дата на публикуване: 31.05.2022
Последна актуализация: 11.08.2023
Актуализация програма 2023 - 9
Дата на публикуване: 25.10.2023

Актуализация програма 2023-8
Дата на публикуване: 13.09.2023

Актуализация програма 2023-7
Дата на публикуване: 04.09.2023

ОБЯВА ПОД НАЕМ ИМОТ В С. КОСАЧА № 90.15
Дата на публикуване: 04.09.2023

Заповед РД-04-176/04.08.2023г
Дата на публикуване: 10.08.2023

Актуализация програма 2023-3
Дата на публикуване: 07.07.2023

Протокол 28.04.2023г. Паша
Дата на публикуване: 02.05.2023

РД-89/23г. Егълница
Дата на публикуване: 14.03.2023

РД-88/23г. Сирищник
Дата на публикуване: 14.03.2023

РД-87/23г. Лобош
Дата на публикуване: 14.03.2023

РД-86/23г. Слатино
Дата на публикуване: 14.03.2023

РД-85/23г. Светля
Дата на публикуване: 14.03.2023

РД-84/23г. Ракиловци
Дата на публикуване: 14.03.2023

РД-83/23г. Чепино
Дата на публикуване: 14.03.2023

Заповед №РД146/30.05.2022г.
Дата на публикуване: 30.05.2022