Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022

При въпроси относно свободни терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции, моля позвънете на тел.: 0884 70 50 34