Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Стратегията за управление на общинската собственост определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината в съответствие с плана за развитие на общината. Въз основа на тази стратегия всяка година се изготвят програмите за управление и разпореждане с общинската собственост.