Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17
Заседания Решения

Kомисия по Нормативна уредба, общинска собственост, местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество - 5 души

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.08.2023

1. инж. Николай Петров Милошов - Председател

2. Марияна Методиева Миленова

3. Кирил Венциславов Михайлов

4. Мирослав Любенов Захариев

5. Ивайло Славчев Йорданов