Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2022

Център за административно обслужване - с. Ковачевци
Работно време с клиенти: от 8:30 до 17:00 ч.

email : oba@kovachevtsi.egov.bg
Тел.: 0884 70 50 38